การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย