การตรวจเยี่ยมและประเมินความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยของโรงเรียนในเขตจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในนามคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้เข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยของโรงเรียนในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง , โรงเรียนจันทราราม , โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน , โรงเรียนบ้านตาดเสริม และโรงเรียนสีกายวิทยาคม