การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มกราคม การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 ? 16.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย