การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายและนางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการในสังกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2565 และกิจกรรม “บ้านสวย เมืองงาม” ตามโครงการของจังหวัดหนองคาย โดยร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย